بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

یکی از مشکلاتی که همیشه در کمین طبیعتگردان عزیز (مثل ماهیگیران، کوهنوردان، شکارچیان و امثالهم) قرار دارد حمله ناگهانی از طرف حیوانات وحشی است. بطور مثال، اینکه موقع صرف چای در دل طبیعت، ناگهان با یک خرس مهربون(!) مواجه بشیم چندان تصوّر خوشایندی نیست.

.

قبل از هر چیز یادمون باشه که در این مواقع حفظ خونسردی مهمترین پارامتر مورد نیاز بوده و در بسیاری از مواقع، شاید اون حیوون بدبخت کاری به کار ما نداره ولی از رفلکس احمقانه ما (مثل جیغ زدن و فرار کردن همراه با حرکات موزون و غیرارادی) مجبور میشه عکس العمل بدی نشون بده.

۱۸ مرداد ۹۴ ، ۰۳:۱۵
سعید یگانه