بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

مرد ایرانی

پنجشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ب.ظ
مرد ایرانی این توانایی را دارد که در همان لحظه ای که گُلی به دیگری می هد، در ذهن خود طناب داری هم برای وی مهیا سازد!
...
نماز شب می خواند اما اختلاس سه هزار میلیاردی هم می کند!
...
مرد ایرانی به قول حافظ چون به خلوت می شود آن کار دیگر می کند.
...
در روز مومن است و در شب فاجر.
...
چون جلادی روز سر می زند و شب با معشوقش از محبت و عشق سخنها می گوید!
...
تحلیل چنین دوگانگی به سازمان اوهام خاص مردان ایرانی بر می گردد.
...
مردان ایرانی تجربه همزمان عشق و نفرت در روابط والدین را در دوران کودکی خود تجربه نموده اند.
...
اصل نوشته به قلم دکتر ابراهیمی در این پست
.
.
پ.ن) داشتم پست های قبلیمو نگاه و بعضاً ویرایش میکردم که رسیدم به این پست که دو سال قبل گذاشته بودم و همون زمان مورد عنایت بعضی از دوستان هم قرار گرفتم.
حالا اینکه یکی دیگه اینها رو نوشته ولی چرا من باید فحش بخورم حکایت دیگریست.
ولی خودمونیم. عجب قدرتی داره این مرد ایرانی و ما بی خبر بودیم!
:-)
۹۶/۰۹/۰۹
سعید یگانه