بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

لچکم بر سرت باد ای ولیعهد!

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷ ق.ظ

.

این متن دقایقی پیش توسط یک دوست به دستم رسید:

.

زنی نزد نادر شاه رفت و روسری خود را بر سر نادر انداخت.

نادر پرسید این چه کاریست؟

زن پاسخ داد لچکم بر سرت باد! تو ولیعهد این سرزمین باشی و عربها به من تجاوز کنند؟

این را گفت و رفت.

از ان روز نادر آنقدر از عرب ها قتل عام کرد که عرب ها به قصد عذر خواهی پیش نادر رفتند وگفتند دست از قتل عام آنان بردارد. نادر گفت شرطی دارم آن هم این است که مردانتان روسری بر سر کنند و مانند زنان در کوچه بازار راه بروند. چندین سال از زمان نادر گذشته و عرب ها هنوز روسری بر سر دارند.

.

 

سوال اول: (گروه ادبیات فارسی)

به نظر شما منظور آن بانوی فرهیخته و عفیفه و صالحه و فرزانه از عبارت "تو ولیعهد باشی و عرب ها به من تجاوز کنند" به کدام گزینه زیر نزدیک تر است؟

.

الف) چرا تو که ولیعهد هستی به من تجاوز نکردی؟

ب) چرا تو همراه با عرب ها به من تجاوز نکردین؟

ج) چرا عرب ها بدون تو به من تجاوز کردن؟

د) همه موارد.

.

.

سوال دوم: (گروه جامعه شناسی)

چرا باید چنین محتوایی به اندازه موهای سر بنده و شما لایک بخورد؟ (تشریحی)

.

.

سوال سوم : (گروه پزشکی)

به نظر شما سازنده این محتوای وزین و ارزشمند، قبل از تولید آن چه چیزی مصرف کرده است؟

.

الف) LSD

ب) شیشه

ج) PCP

د) مسکالین

ه) همه موارد

و) مورد الف و د

ز) مورد ب و ج همراه با یک لیوان دوغ محلی

.

.

 سوال چهارم: (گروه مدیریت)

کدام پارامتر به اندازه "انداختن لچک بر سر یک مدیر" می تواند تا این حد از نظر اجرایی و انگیزشی بازدهی بالایی داشته باشد که منجر به قتل عام یک قوم شود؟ (تشریحی)

.

.

سوال پنجم: (گروه تاریخ):

کسی که بنیانگذار یک سلسله(افشاریه) می باشد، قبلش ولیعهد کدام گوساله ای می تواند باشد؟ (تشریحی)

.

.

پ.ن) اللهم اشف کلّ مریض

۹۶/۰۸/۱۲
سعید یگانه