بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

تقسیم بندی مدیران

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۳۸ ق.ظ

به این آدرس انتقال یافت:

.

.

طبقه‌بندی مدیران

۹۶/۰۶/۲۱
سعید یگانه