بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

پشتم گرمه

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴ ق.ظ

امروز مثل بچۀ آدم نشسته بودم و داشتم با تلفن حرف میزدم که وسطای صحبت، احتمالاً کمی بیش از حد به پشتی صندلی تکیه دادم که ناگهان تررررررررررررررق!

پایه صندلی شکست و صندلی هم برگشت و حقیر در پوزیشن 90 درجه درحالیکه هر دوتا پام از پشت میز بالا بود آرام گرفتم!

(اگه این وضعیت رو تجربه کرده باشین میدونین که بلند شدن تو اون وضعیت کمی سخته)

.

شدت این اتفاق تا حدی بود که تلفن ثابت روی میز از جای خودش بلند شد و روی صورتم افتاد.

وضعیت فوق خنده داری بود.

همکاران مالی از شدت بلندی صدا از اتاقشون ریختن بیرون برای کمک.

.

آقای مدیرعامل هم گویا در همون لحظه هوس نگاه به مانیتورش (تصاویر دوربین ها) رو کرده که ناگهان با دو پای افراشته شده مواجه شد!

اون بنده خدا هم پرید بیرون.

وسط این معرکه، خراب عکس العمل منحصربفرد خانم محترم پشتیبان فروش شدم که داشت با تلفن حرف میزد و با دیدن این اتفاق به مخاطبش پای تلفن گفت:

ــ ببخشید. آقای ... یک لحظه گوشی خدمتتون

و مثل اسب شروع کرد به قهقهه زدن!

هر هر هر هر ...

.

.

.

چند سال قبل مشابه این اتفاق در شرکت دیگه ای تکرار شد.

با این تفاوت اون موقع کاملاً رسمی و با کت شلوار نشسته بودم و با شدت و حرارت و جدیت داشتم برای مهمانان محترم (مدیران ارشد که از تهران اومده بودن) حرف میزدم و دقیقاً در اوج صحبت به پشتی صندلی تکیه دادم و تررررررررررررق!

البته این بار پشتی صندلی شکست و با همون پوزیشن امروز دست به گریبان شدم.

.

.

نتیجه اخلاقی:

ضمن اینکه یادآوری میکنم این میز و صندلی ها به هیچکس وفا نکرده اما تاکید میکنم که هرگز به یک صندلی چرخدار اعتماد نکنین. مثل باقلوا پشتتون رو خالی میکنه.

بهرحال صندلیه.

رادیاتور ایران نیست که با دل قرص و محکم بگیم:

پشتم گرمه!

۹۶/۰۱/۲۷
سعید یگانه