بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

15 آذر یادبود قهرمان مظلوم

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶ ق.ظ

در مورد بعضی اتفاقات نمیشه به راحتی نوشت. حتی اگه حرفای زیادی هم توی دلت داشته باشی.

شاید بهتر باشه که فقط اشاره ای بکنیم و بگذریم.

.

فاجعه 15 آذر 84 تلخ تر و ناراحت کننده تر از این بود که فراموشش کنیم.

.

یادشان گرامی

.

مخصوصاً کاپیتان بابک گوهری خلبان هواپیمای C130

.

قهرمانی که قربانی شد.

.

قربانی هیاهوی طلبکاران از عالم و آدم.

قربانی ماهیگیران از آب گل آلود

و ...

.

(ترجیح میدم بیشتر ننویسم)

.

.

.

..

امیدوارم کفتارهایی که به جنازه اش هم رحم نکرده و سنگ قبرش رو شکستن، فردای روزگار قادر به پاسخگویی در برابر محمدصالح باشن که 4 ماه بعد از این سانحه به دنیا اومد و هرگز پدر رو ندید.

و همچنین جوابگوی همسر داغدارش که در زمان وقوع حادثه باردار بود.

..

.

.

محمدصالح عزیز:

.

اگه سالها بعد دیگرانی نبودن تا برات واقعیت ها رو بگن، اما مطمئن باش کسانی هم هستن که میدونن پدرت نه تنها مقصر سانحه نبود، بلکه مثل یک قهرمان واقعی (اما مظلوم) تا ثانیه های آخر عمر، شجاعانه به وظیفه اش عمل کرد.

 

۹۵/۰۹/۱۵
سعید یگانه