بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

15 آذر یادبود قهرمان مظلوم

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶ ق.ظ

در مورد بعضی اتفاقات نمیشه به راحتی نوشت. حتی اگه حرفهای زیادی هم توی دلت داشته باشی.

شاید بهتر باشه که فقط اشاره ای بکنیم و بگذریم.

.

فاجعه 15 آذر 84 تلخ تر و ناراحت کننده تر از این بود که فراموشش کنیم.

.

یادشان گرامی

.

مخصوصاً کاپیتان بابک گوهری خلبان هواپیمای C130

.

قهرمانی که قربانی شد.

.

قربانی هیاهوی طلبکاران از عالم و آدم.

قربانی ماهیگیران از آب گل آلود

و ...

.

(ترجیح میدم بیشتر ننویسم)

..

امیدوارم کسانی که به جنازه اش هم رحم نکرده و سنگ قبرش را شکستند، فردای روزگار قادر به پاسخگویی در برابر محمدصالح باشند که 4 ماه بعد از این سانحه به دنیا آمد و هرگز پدر را ندید.

و همچنین جوابگوی همسر داغدارش که در زمان وقوع حادثه باردار بود.

.

محمدصالح عزیز:

اگر سالها بعد دیگرانی نبودند تا برایت واقعیت را بگویند، اما این را بدان که کسانی هم هستند که میدانند پدرت یک قهرمان واقعی (اما مظلوم) بود و تا ثانیه های آخر عمر، شجاعانه به وظیفه اش عمل کرد.

 

 علت سانحه

۹۵/۰۹/۱۵
سعید یگانه