بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

پرده اول

فروردین امسال به دعوت مدیرعامل محترم یک سازمان بزرگ و معروف، جناب آقای دکتر(!) ... رفتم برای مشاوره درحوزه منابع انسانی. درخلال گفتگوها مثل همیشه ذات کنجکاو (مترادف امروزی و مودبانۀ فضول) کودک درونم دنبال پاسخ به این پرسش بود که او دکترا درچه حوزه ای دارد؟

البته از صحبتهایش کاملاً مشخص بود که دکترای چه چیزی ندارد!! مدیریت

(چون از ابتدایی ترین اطلاعات در حوزه منابع انسانی هم عاجز بود)

اما زمانی که در پاسخ به پرسش من گفت دکترای مدیریت از انگلستان(!) ناخواسته ضمن اینکه بعضی از خاطره ها دوباره زنده شد بازهم از مظلومیت حوزه مدیریت در کشورم متاثر شدم.

.

.

پرده دوم

سال گذشته افتخار حضور در سمیناری نصیبم گردید مثلاً در حوزه کسب و کار و با سخنرانی جناب آقای دکتر(!) ... که البته به اعتقاد من، این شخص، بیشتر دارای تخصص باستانشناسی بود.

چرا که مهارت عجیبی در نبش قبر مدلهای منسوخ شده داشت و بعد از سمینار هم که حدود نیم ساعتی افتخار کسب فیض حضوری از محضرش را داشتم به تعریف جدیدی از واژه دکتر رسیدم.

جالب تر اینکه در شرح مکتوب کرامات ایشان ثبت گردیده بود: دکترای مدیریت با گرایش DBA از انگلستان!

.

.

پرده سوم

در دوران دبیرستان یک همکلاسی بیش فعال (مترادف امروزی و مودبانه خرابکار و شرور) داشتم که بارها تا مرز اخراج از مدرسه پیش رفت. تا جایی که می دانم دیپلم هم نگرفت. خبر دارم مدتی هم به جرم کلاهبرداری (این واژه هنوز معادل امروزی ندارد!) در زندان بود و اکنون در شهری دیگر با درجه دکترای مدیریت  از انگلستان مشغول است!

.

.

پرده چهارم

مدتهاست که موسسه ای واقع در چند خیابان پایین تر از منزل با من تماس میگیرد و مصرّانه پیشنهاد شرکت در دوره هایش را می دهد با این تضمین که مدرک معادل دکترای مدیریت DBA از انگلستان را خواهد داد!

حال سوالی که از دوستان عزیز دارم:

این انگلستان که میگن دقیقاً کجاست؟

الف) چند خیابان پایین تر از منزل ما

ب) زندان !

ج) جزیره ای کوچک در غرب آفریقا !

د) هرسه مورد (و شاید هم هیچکدام)

۹۵/۰۷/۰۳
سعید یگانه