بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

دانـش آمـوز شـمـاره ۱۳

بـه همیـن سـادگـی

شعورم در حـدّ همین نوشـته هاست. کم و زیادش رو به بزرگی خودتون ببخشین. ممنون

نویسندگان

آقای جنتلمن هم درگذشت

جمعه, ۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰ ق.ظ

اسم مرحوم داوود رشیدی همیشه برام یادآور یک صحنه ماندگار در سریال هزاردستانه.

لحظۀ مرگ مفتش:

.

رضا: اسلحه ت کجاست؟

مفتش: تو جیب بغلم

.

رضا: چرا استفاده نکردی؟

مفتش: خسته شده بودم!

آقای جنتلمن سینمای ایران

زمان استراحتت فرا رسیده 

دیگه خسته نیستی

آسوده بخواب

(روحش شاد)

۹۵/۰۶/۰۵
سعید یگانه